Privacy statement

Privacyverklaring Crew Solutions B.V.

Crew Solutions B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens hoofdkantoor
Crew Solutions B.V.
Goesseelstraat 20
4817 MV Breda
www.crewsolutions.nl
+31 (0) 765207407

 

1 Persoonsgegevens medewerkers

(o.a. kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel)

Crew Solutions B.V. verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt en/of doordat je gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • burgerlijke staat
 • adresgegevens
 • telefoonnummer & andere contactgegevens
 • kopie identiteitsbewijs
 • nationaliteit
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • bankrekeningnummer
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd/gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof

 

2 Persoonsgegevens zakelijke relaties

(o.a. opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en elke andere instantie waarvan wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers)

Crew Solutions B.V. verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. Crew Solutions B.V. verwerkt onder andere:

 • naam
 • contactgegevens

 

3 Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers

Op het moment dat je jouw gegevens invult op onze website of jij je inschrijft op één van onze vestigingen, worden jouw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, Managed Services, payroll, werving & selectie, salarisadministratie en personeelsmanagement. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, (3) om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden, (4) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen (5) voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training en opleiding, (6) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, en (7) om wet- en regelgeving na te kunnen komen. 

Crew Solutions B.V. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daarvoor toestemming is gegeven of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘gevoelige persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Crew Solutions B.V., onze opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens ons diensten verlenen, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Crew Solutions B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

4 Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Categorie Type gegevens Bewaartermijn
Kandidaten (personen die (nog) niet voor Crew Solutions B.V. werken) O.a. cv, werkervaring, opleiding, testresultaten, contactgegevens. Tot één jaar na het laatste contact of tot één maand na een eerdere datum, indien u aangeeft niet meer bemiddeld te willen worden.
(Oud)werknemer (personen die voor Crew Solutions B.V. werken of hebben gewerkt) O.a. cv, werkervaring, opleiding, testresultaten, contactgegevens, kopie identiteitsbewijs, bankrekeningnummer, burgerlijke staat, nationaliteit, loonbelastingverklaring. Tot zeven jaar na het einde van het dienstverband.

 

5 Delen van persoonsgegevens met derden

Crew Solutions B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te

voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Via je eigen account  heb je inzage in een groot deel van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in je cv of accountgegevens. Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Crew Solutions B.V.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Crew Solutions B.V. neem dan schriftelijk of per e-mail contact met ons op via finance@crewsolutions.nl of Crew Solutions BV t.a.v. afdeling Administratie, Goeseelsstraat 20, 4817 MV, Breda. Je kunt onze afdeling Administratie ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 076 5207407.

 

7 Beveiliging persoonsgegevens

Crew Solutions B.V. doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is Crew Solutions B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

8 Cookies

Crew Solutions B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

9 Wijzigingen

Crew Solutions B.V. kan veranderingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele versie is te allen tijde in te zien op de website van Crew Solutions B.V. Deze versie is opgesteld in april 2018.